Oferta

Kable

Kabel elektryczny jest rodzajem przewodu jedno- lub wielożyłowym, otoczony różnego rodzaju izolacją chroniącą przed przedostaniem się wilgoci, uszkodzeniami mechanicznymi czy porażeniem prądem.