Oferta

Przewody

Przewód elektryczny to element obwodu elektrycznego służący do przewodzenia prądu. Materiałem przewodzącym jest najczęściej aluminium, miedź w postaci drutu lub linki.